luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

zasady użytkowania

Niniejszą stronę obsługuje firma Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA, w imieniu spółki MEDICA s.c. Anna Ambrozik i Edward Szablewski.  Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki. W przypadku kiedy się z nimi nie zgadza, powinien zaprzestać korzystania ze strony.

 


Struktura firmy

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA jest zakładem opieki zdrowotnej dla którego organem tworzącym jest MEDICA s.c. Anna Ambrozik i Edward Szablewski. Zamieszczone na stronie terminy "ZPOZ MEDICA", "MEDICA" "my", oraz "nasz" odnoszą się, w zależności od kontekstu, do firmy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA lub spółki będącej organem tworzącym.

 


Linki

Na niniejszej stronie znajdują się linki do innych stron, prowadzonych przez osoby trzecie. Linki te stanowią udogodnienie dla użytkownika i dodatkową ścieżkę dostępu do informacji. Nie przeglądaliśmy wszystkich informacji zawartych na innych stronach i nie odpowiadamy za ich zawartość oraz oferowane przez nie produkty i usługi. Strony podmiotów trzecich mogą zawierać informacje, z którymi się nie zgadzamy. Zamieszczania linków do innych stron nie należy rozumieć jako popierania ich zawartości. Korzystanie z tych stron może być obwarowane innymi warunkami i zasadami.

 


Przeznaczenie niniejszej witryny

Niniejsza witryna służy przedstawieniu ogólnych informacji o naszej firmie. Strona nie jest prowadzona dla celów reklamowych ani marketingowych. Zamieszczonych na stronie materiałów nie należy traktować jako oferty sprzedaży ani zachęty do kupna jakichkolwiek usług. Sprzedaż usług odbywa się tylko w zgodzie z prawem obowiązującym w systemie prawnym, w którym są one sprzedawne.

 


Dokładność, kompletność i aktualność informacji zawartych na stronie

Nie możemy zapewnić pełnej dokładności, kompletności i aktualności informacji udostępnianych w tej witrynie. Zamieszczone na stronie informacje mają charakter ogólny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać jako jedynej podstawy do podejmowania istotnych decyzji bez konsultacji z pierwotnym, dokładniejszym, bardziej kompletnym albo bardziej aktualnym źródłem informacji. Polegając na zawartych na tej stronie materiałach, użytkownik działa na własne ryzyko. Strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są udostępniane tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości strony w dowolnym czasie, nie mamy jednak obowiązku aktualizacji przedstawionych tu informacji. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za sprawdzanie zmian na stronie.

 


Wykorzystywanie materiałów ze strony

Strona (łącznie z całą jej zawartością) stanowi własność ZPOZ MEDICA i jest chroniona prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych i innymi prawami obowiązującymi w Polsce oraz w innych krajach. Upoważniamy użytkownika do przeglądania strony oraz drukowania i kopiowania jej zawartości wyłącznie do własnego, niepublicznego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem że nie zostaną z niej usunięte żadne informacje o prawach autorskich lub inne notatki zawarte w drukowanych lub pobieranych materiałach. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie kopiować, nie rozpowszechniać ani nie przesyłać materiałów z tej strony. Użytkownik zgadza się także nie modyfikować, nie sprzedawać ani nie rozpowszechniać żadnych materiałów zawartych na tej stronie w jakikolwiek sposób - bądź na nośniku, bądź przez przesyłanie materiałów lub udostępnianie ich w inny sposób w trybie online.

 


Znaki towarowe

Na niniejszej stronie zamieszczone są logo, znaki towarowe i usługowe należące do ZPOZ MEDICA. Strona może także zawierać znaki towarowe lub usługowe stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe są własnością ich właścicieli i użytkownik zobowiązuje się ich w żaden sposób nie używać ani nie przedstawiać bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od właściciela znaku.


Prawa własności intelektualnej innych osób

Szanujemy własność intelektualną innych osób i wymagamy tego samego od osób odwiedzających naszą stronę. Jeżeli użytkownik uzna, że jego praca została skopiowana z naruszeniem jego praw autorskich, może powiadomić nas o tym fakcie:

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA
ul. 3-go Maja 9
63-640 Bralin
Polska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zmiany niniejszych warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad według własnego uznania i w dowolnym momencie, oraz opublikowania ich na stronie. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego sprawdzania, czy w niniejszych warunkach i zasadach nie wprowadzono zmian. Kontynuowanie korzystania ze strony po opublikowaniu zmian niniejszych warunków lub innych zasad jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

 

Czytany 4771 razy