Wydrukuj tę stronę

szczepienia zalecane

Szczepienia zalecane to takie szczepienia, które umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi. W Polsce są to szczepienia płatne, natomiast w wielu krajach UE i USA są to szczepienia obowiązkowe (bezpłatne). Uzupełnienie szczepień szczepieniami zalecanymi, stanowi optymalne zabezpieczenie dziecka przed chorobami zakaźnymi.

Szczepienia zalecane to szczepienia zapobiegające takim chorobom jak: biegunki rotawirusowe, wzw typu B dla grup nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi, wzw typu A, grypa, kleszczowe zapalenie mózgu, ospa wietrzna oraz zakażenia wywołane przez pneumokoki.

Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane Uwagi
WZW typu B
-domięśniowo; dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki
 1. Osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny.
 2. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych.
 3. Chorym przygotowanym do zabiegów operacyjnych.
 4. Dzieciom i młodzieży, nie objętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi.
 5. Osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym.
Zaleca się szczepienia podstawowe, w cyklu 0;1;6. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo. Osobom przewlekle chorym podawać dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10j.m/l). Dawki przypominające podawać według wskazań lekarza oraz producenta.
WZW typu A
- domięśniowo; dawkowanie i cykl szczepień według wskazania producenta szczepionki
 1. Osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A.
 2. Osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnym nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi.
 3. Dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.
 
ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE
- podskórnie według wskazań producenta
 1. Osobom nie szczepionym przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach szczepień obowiązkowych należy podawać dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni. U osób wcześniej szczepionych przeciw odrze lub różyczce szczepionkami monowalentnymi należy traktować jako szczepienie przypominające.
 2. Młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) dla zapobiegania różyczce wrodzonej szczególnie nie szczepionym w 13 roku roku życia lub jeżeli od szcezpienia podstawowego
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podawać nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia. Nie szczepić w okresie ciąży. Przez 3 miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciąże.
GRYPIE
-dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki
Ze wskazań klinicznych i indywidualnych:
 1. Przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek).
 2. W stanach obniżonej odporności.
 3. Osobom w w wieku powyżej 55 lat:
Ze wskazań epidemiologicznych:
 1. Pracownikom ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu oraz innym osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi.
 2. Dla dzieci zdrowych od 6 miesiąca życia do 18 roku życia.
Według wskazań producenta. Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
-dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki
Przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariusz straży straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii. Szczepienie według wskazań producenta.
Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b
- domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki
Dzieciom do 6 roku życia niezaszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni itp.  
BŁONICY, TĘŻCOWI
- domięśniowo lub podskórnie Td; dawkowanie i cykl szczepień według zaleceń producenta szczepionki
 1. Osobom dorosłym powyżej 19 roku życia (szczepionym podstawowo) pojedyncze dawki przypominające, co 10 lat, a nieszczepionym w przeszłości- szczepienie podstawowe.
 2. Osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.
 
Zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
-domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki
 1. Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa) dzieciom powyżej 2 lat i dorosłym - dawkowanie według wskazań producenta.
 2. Szczepionka skoniugowana od 2 miesiąca życia - dawkowanie według wskazań producenta.
 
ŻÓŁTEJ GORĄCZCE Wyjeżdżającym za granicę, według wymogów kraju docelowego, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Dotyczy w szczególności krajów Afryki oraz Ameryki Południowej. Nie szczepić osób uczulonych na białko kurze.
Uwaga: również wykonanie szczepienia jest odpłatne.
OSPIE WIETRZNEJ
-domięśniowo lub podskórnie
 1. Osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych.
 2. Kobietom planującym zajście w ciąże, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną.
Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
WŚCIEKLIŹNIE
- domięśniowo lub podskórnie
Osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na wściekliznę. Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
BIEGUNCE ROTAWIRUSOWEJ
- doustnie
Dzieciom od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia- dawkowanie według wskazań producenta. Szczepionkę p/rotawirus można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami.
LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA-
domięśniowo
Dawkowanie według wskazań producenta  
Źródło: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
Czytany 5456 razy