luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

punkt szczepień

punkt-szczepienW ramach kompleksowej opieki lekarza rodzinnego oferujemy naszym pacjentom wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci, jak również u osób dorosłych. Każdy pacjent jest przed wykonaniem szczepienia badany przez lekarza, a zabieg wykonuje pielęgniarka uprawniona do szczepienia na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.08.234.1570 ze zm.).

Wykonujemy szczepienia obowiązkowe wpisane do Programu Szczepień Ochronnych (PSO), a także szczepienia zalecane, w tym także osób udających się w rejony endemiczne.

Dzięki współpracy z producentami szczepionek zapewniamy niezaburzony tzw. "łańcuch chłodniczy", dzięki czemu dajemy gwarancję, że szczepionki podawane przez nas pacjentom były od momentu ich wyprodukowania przechowywane we właściwej temperaturze.

 

Nie wykonujemy szczepień preparatami przyniesionymi przez pacjenta, ponieważ zabronione jest podawanie pacjentowi szczepionki przechowywanej w sposób niewłaściwy (np. w innej niż wymagana temperaturze, zbyt dużym nasłonecznieniu, w stanie zamrożonym). Pacjenci uprawnieni do uzyskania szczepionek zalecanych bezpłatnie (np. inwalidzi wojenni lub wojskowi), którzy chcą być zaszczepieni w naszym Punkcie Szczepień powinni zgłosić ten fakt u pielęgniarki i wskazać aptekę ogólnodostępną, w której chce zakupić szczepionkę. Personel Przychodni przetransportuje ją w odpowiednich warunkach chłodniczych, co zapewni pełne bezpieczeństwo zabiegu.

 

Wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci poniżej 18 roku życia

W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 18 roku życia, za realizacje szczepień ochronnych odpowiedzialni są przedstawiciele ustawowi nieletnich (rodzice lub opiekunowie ustanowieni przez sąd opiekuńczy) lub opiekunowie faktyczni (osoby wykonujące bez obowiązku ustawowego pieczę nad dzieckiem, np. babcia, dziadek, ciotka, krewny).

W myśl par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentowania szczepień (Dz.U.02.237.2018 ze zm.) kwalifikacyjne badanie lekarskie oraz zabieg szczepienia może zostać wykonane u osób pomiędzy 6 i 18 rokiem życia pod nieobecność przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Przeprowadzenie takiego badania i szczepienia jest uzależnione od:

  • powiadomienia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego pacjenta o fakcie, że w danym dniu i miejscu zostanie wykonane badanie kwalifikacyjne i zabieg szczepienia,
  • uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego pacjenta na przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wykonanie zabiegu szczepienia,
  • uzyskania od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego pisemnej informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazania do wykonania szczepienia.

 

Szczepienia ochronne są obowiązkowe, ale nie przymusowe. W związku z tym prawem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego osoby małoletniej jest wyrażenie sprzeciwu na wykonanie szczepienia. Sprzeciw ten jest przekazywany do wiadomości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który uprawniony jest do wydania decyzji administracyjnej o przymuszeniu do wykonania szczepienia.

Wykaz szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych dostępny jest w dziale Kalendarz szczepień i Szczepienia zalecane.

Czytany 5932 razy