luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

położna środowiskowa

Położna środowiskowa/rodzinna to położna zatrudniona w podstawowej opiece zdrowotnej realizująca zadania z zakresu opieki nad rodziną, szczególnie z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej i nad dzieckiem. Z uwagi na specyfikę miejsca świadczenia usług położna środowiskowa podejmuje działania z zakresu:

 • promocji zdrowia
 • profilaktyki chorób
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń leczniczych
 • świadczeń diagnostycznych
 • świadczeń rehabilitacyjnych

Staje się ona konsultantem, doradcą, położną w jednej osobie. Ma za zadanie otoczyć opieką nie tylko kobietę, ale całą jej rodzinę. Położna środowiskowa realizuje kompleksową opiekę nad rodziną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym:

 • opiekę przedkoncepcyjną
 • opiekę okołoporodową nad kobietą, noworodkiem i rodziną
 • opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych
 • opiekę nad płodem, noworodkiem i niemowlęciem
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie życia

Położna może wykonywać czynności z zakresu położnictwa środowiskowo rodzinnego dopiero po odbyciu kursu kwalifikacyjnego.


Położna środowiskowo - rodzinna ZPOZ MEDICA Elżbieta Rybczyńska udziela świadczeń pacjentkom od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

W godzinach pracy położna realizuje wizyty domowe w środowisku, udziela świadczeń w gabinecie położnej, a także wykonuje zabiegi i czynności diagnostyczno - lecznicze zlecone przez lekarza ginekologa

Dzięki stałej współpracy z lekarzami ginekologami - położnikami, oferujemy pacjentkom możliwość uzyskania kompleksowej i specjalistycznej pomocy w zakresie prowadzenia ciąży i leczenia chorób kobiet w każdym wieku

 

 

 

 

Czytany 11187 razy