luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

pielęgniarka środowiskowa

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:

 • promocji zdrowia i profilaktyki chorób
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń diagnostycznych
 • świadczeń leczniczych
 • świadczeń rehabilitacyjnych

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad podopiecznymi adekwatną do stanu i potrzeb pacjentów do niej zadeklarowanych. W ramach swoich obowiązków pielęgniarka środowiskowa:

 • wykonuje iniekcje, zabiegi pielęgniarskie, czynności higieniczne oraz pobiera materiał do badań diagnostycznych w domu pacjenta
 • dokonuje pomiarów np. ciśnienia, tętna, temperatury poziomu glukozy
 • pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych i leczniczych poprzez udział w usprawnianiu, stosowaniu gimnastyki oddechowej
 • pomaga w uzyskiwaniu zaopatrzenia ortopedycznego
 • pomaga w uzyskiwaniu kontaktu z lekarzem rodzinnym
 • realizuje recepty

 


Pielęgniarki środowiskowo rodzinne Irena Borusiewicz i Dorota Trzeciak udzielają świadczeń pacjentom zgodnie harmonogramem pracy zatwierdzonym przez NFZ

W dni powszednie w godzinach 8.00 - 18.00 pielęgniarki realizują wizyty w domach pacjentów, udzielają świadczeń w gabinecie pielęgniarskim, a także współpracują z lekarzem rodzinnym w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej

W dni wolne i w święta pielęgniarki udzielają świadczeń w domach pacjentów po telefonicznym zgłoszeniu konieczności zapewnienia ciągłości leczenia

Czytany 11116 razy