luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

opieka nocna i świąteczna

Nocna i świąteczna opieka lekarska to odrębnie kontraktowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia działalność medyczna, polegająca na udzielaniu pacjentom porady w dni wolne od pracy, w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej realizowane są na rzecz pacjentów, którzy nie wymagają pomocy w zakresie ratownictwa medycznego (pogotowia ratunkowego).

Pacjenci zapisani na listę opieki lekarza rodzinnego ZPOZ MEDICA mają prawo do korzystania z porad lekarzy nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej zlokalizowanej w SPZOZ w Kępnie, ul. Szpitalna 7 (wejście główne, przy poradniach specjalistycznych), tel. (62) 782-74-52. 

Usługi te dla osób ubezpieczonych w NFZ są bezpłatne, więc w chwili wizyty zostanie przeprowadzone sprawdzenie uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie pacjent zostanie poproszony o złożenie oświadczenia o przysługujących mu uprawnieniach do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Skargi i wnioski w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej pomocy lekarskiej SPZOZ w Kępnie przyjmuje Dyrektor SPZOZ w Kępnie.

Lekarz nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej nie wystawia skierowań do specjalisty, nie kontynuuje leczenia rozpoczętego przez lekarza rodzinnego. Prosimy o zgłaszanie się po poradę w tym trybie, w celu uzyskania jednorazowej pomocy medycznej. Dalsze leczenie prowadzić będzie lekarz rodzinny.

Świadczenia lekarzy dostępne są w dni powszednie w godzinach 18.00 - 8.00 dnia następnego, w dni świąteczne w godzinach 8.00 - 8.00 dnia następnego. W razie konieczności wezwania pogotowia ratunkowego (stan zagrożenia życia, wypadek, uraz), należy niezwłocznie korzystać z pomocy ratownictwa medycznego, tel. 112 lub 999

Nocna i świąteczna opieka pielęgniarki środowiskowo rodzinnej na terenie gminy Bralin realizowana jest przez ZPOZ MEDICA na podstawie umowy podwykonawstwa na rzecz SPZOZ w Kępnie. Pacjenci proszeni są o kontaktowanie się telefonicznie bezpośrednio z pielęgniarkami.

Pacjenci zapisani na listę opieki pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej, mają prawo do korzystania z zabiegów pielęgniarskich w dni wolne od pracy i w godzinach nocnych, realizowanych przez pielęgniarki ZPOZ MEDICA.  Zgłoszenia zabiegów pod numerami telefonów komórkowych: 609 773-785 oraz 609 773-783.

 

Czytany 7383 razy