luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

medycyna pracy

Badania pracownikówmedycyna-pracy

Zgodnie z par. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.1996r, o służbie medycyny pracy (Dz.U.96.69.332 ze zm.) lekarz specjalista medycyny rodzinnej jest uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych pracowników, u których nie stwierdzono narażenia na występowanie czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

Wykonujemy badania lekarskie okresowe, wstępne i kontrolne na podstawie skierowania pracodawcy, spełniającego wymagania par. 4 ustawy dnia 30.05.1996r, o służbie medycyny pracy (Dz.U.96.69.332 ze zm.).

 

Prawidłowo wypełnione skierowanie musi zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego jakie ma być wykonane
  • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
  • w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. UWAGA! Jeśli na stanowisku pracy stwierdza się występowanie czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych, pracownik powinien zostać skierowany do lekarza uprawnionego do wydania zaświadczenia. Lekarz ZPOZ MEDICA jest uprawniony wyłącznie do wydania zaświadczenia w razie braku ww. czynników.

Wzór prawidłowego skierowania do badania lekarza medycyny pracy dostępny jest TUTAJ a także w dziale Druki do pobrania

 

Badania kierowców i kandydatów na kierowców

Podstawę prawną wykonywania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.01.2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.04.2.15). W ZPOZ MEDICA wykonywane są wszystkie badania lekarskie osób ubiegających się o wszystkie kategorie prawa jazdy.

Współpracujemy z psychologiem uprawnionym do wykonywania psychotestów, dzięki czemu oferujemy kompleksową obsługę kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym.

Pacjent zgłaszający się do lekarza w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami musi przy sobie posiadać:

  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • aktualne wyniki badań laboratoryjnych wymaganych w związku z konsultacją i stwierdzonymi schorzeniami (obowiązkowo poziom glukozy we krwi obwodowej i dodatkowo badania zlecone przez lekarza)
  • wyniki konsultacji specjalistycznych wymaganych w związku ze stwierdzonymi schorzeniami lub kategorią prawa jazdy (np. okulista, otolaryngolog, neurolog)
Czytany 8909 razy