luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

lekarz rodzinny

Poradnia lekarza rodzinnego ZPOZ MEDICA świadczy usługi medyczne pacjentom zapisanym na listę podopiecznych naszych lekarzy, a także osobom które z różnych powodów przebywają w Bralinie okazjonalnie. Oferta skierowana do naszych pacjentów obejmuje:

  • opiekę lekarza rodzinnego (nad osobami starszymi, dorosłymi, kobietami, dziećmi)
  • zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, pomiary temperatury ciała, tętna, ciśnienia, badania EKG, inhalacje, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych)
  • szczepienia ochronne dzieci i młodzieży, zgodnie z kalendarzem szczepień, a także szczepienia zalecane dzieci i osób dorosłych (np. przed zabiegami, przeciwko grypie, przeciwko chorobom zakaźnym przy wyjazdach zagranicznych w rejony epidemiczne)
  • opiekę profilaktyczną, badania przesiewowe i bilansowe dzieci i młodzieży
  • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników w zakresie ustawy o służbie medycyny pracy (badania lekarskie dla celów sanitarno - epidemiologicznych, badania kodeksowe)
  • badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców

 

Opiekę nad naszymi pacjentami sprawują lekarze:

anna-ambroziklek. Anna Ambrozik
specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej, pediatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, były kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bralinie, obecnie kierownik i współwłaściciel ZPOZ MEDICA.
Do jej głównych zainteresowań medycznych należą diagnostyka i terapia schorzeń układu krążenia, nowoczesne metody postępowania w cukrzycy i chorobach cywilizacyjnych. 

edward-szablewskilek. Edward Szablewski
specjalista neonatolog, pediatra

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, były kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sowinie Błotnej, były ordynator Oddziału Noworodków Szpitala w Pleszewie. Obecnie z-ca kierownika i współwłaściciel ZPOZ MEDICA.
W działalności medycznej interesuje się w szczególności diagnozowaniem i leczeniem chorób alergicznych u dorosłych i dzieci, a także postępowaniem w chorobach układu krążenia.

 

 

Godziny przyjęć lekarzy:
Rejestracja odbywa się najpóźniejna godzinę przed planowanym zakończeniem przyjęć przez lekarza w gabinecie.
Wizyty domowe należy zgłaszać telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie do godz. 9.00

  lek. Anna Ambrozik lek. Edward Szablewski
  przyjęcia w gabinecie wizyty domowe przyjęcia w gabinecie wizyty domowe
poniedziałek

8.00 - 12.00
16.00 - 18.00

12.00 - 13.35 8.00 - 13.00 13.00 - 15.35
wtorek 8.00 - 10.00 (szczepienia)
10.00 - 13.00
13.00 - 15.35 13.00 - 18.00 11.25 - 13.00
środa 8.00 - 13.00 13.00 - 15.35 8.00 - 12.00
16.00 - 18.00
12.00 - 13.35
czwartek 13.00 - 18.00 11.25 - 13.00

8.00 - 10.00 (szczepienia)
10.00 - 13.00

13.00 - 15.35
piątek 8.00 - 13.00 13.00 - 15.35

8.00 - 13.00

13.00 - 15.35

Po godzinach pracy lekarzy, w dni wolne od pracy, w niedziele i święta świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej udziela Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie TUTAJ

Czytany 11652 razy