luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

leczenie odpłatne

Pacjenci nie uprawnieni do świadczeń w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także wszyscy pozostali pacjenci którzy są tym zainteresowani, mogą skorzystać z porad lekarskich odpłatnych. Dodatkowo płatne są także wszystkie inne świadczenia, które nie wchodzą w zakres kompetencji lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej środowiskowo rodzinnej, a których wykonania życzy sobie pacjent.

Usługi medyczne odpłatne realizowane są poza godzinami pracy przeznaczonymi na udzielanie świadczeń medycznych pacjentom zapisanym na listę lekarza rodzinnego w ramach ubezpieczenia NFZ, po wcześniejszym umówieniu


Aktualny cennik usług

Porada lekarska udzielona pacjentowi niezapisanemu do Przychodni, u którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia 50 zł
Orzeczenie dla celów sanitarno – epidemiologicznych z wpisem do książeczki sanitarnej 30 zł
Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS oraz dla Zespołów Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji) 30 zł
Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk, na których nie występuje narażenie na czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe dla zdrowia) 30 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji, celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (z wyjątkiem opieki społecznej) 30 zł
Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego (nie dotyczy zaświadczenia wydanego przy bilansie profilaktycznym) 30 zł
Sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej z potwierdzeniem zgodności z oryginałem (jedna strona A4) 0,5 zł
Epikryza dla celów komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych 100 zł
Epikryza z kserokopią dokumentacji medycznej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez lekarza 100 zł
Czytany 7094 razy