luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card - EHIC)

Zgodnie z decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA, do świadczeń medycznych, które stają się niezbędne w razie nagłego zachorowania, wypadku lub urazu.

Karty EKUZ można używać tylko w przypadkach nagłych zachorowań, nie można się nią posługiwać w razie leczenia planowanego.

Karta EKUZ jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza. Okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc pod uwagę przewidywany czas trwania uprawnień.

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w  innych państwach członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

 • imię;
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
 • numer identyfikacyjny Karty;
 • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

 


Zasady wydawania karty EKUZ osobom ubezpieczonym w NFZ

Karta wydawana jest przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym ubezpieczony jest pacjent. Najbliższa delegatura Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajduje się w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, tel. 62 501 89 70‎, MAPA DOJAZDU

Osobne karty wydawane są osobom ubezpieczonym i członkom ich rodzin (dzieciom będącym ubezpieczonymi przez rodziców).

Karta EKUZ wydawana jest pacjentom po zweryfikowaniu ich uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w systemie eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki jest twój status eWUŚ zgłoś się do naszej Przychodni, mamy dostęp do tego systemu i sprawdzimy. W przypadku pozytywnej weryfikacji do wniosku nie trzeba składać dodatkowych załączników potwierdzajacych ubezpieczenie.

Jeśli jednak okaże się, że eWUŚ wskazuje brak uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, do wniosku trzeba dołączyć dokumenty zgłoszenia do ZUS, które potwierdzają uprawnienia pacjenta.

Wnioski o wydanie karty EKUZ mogą być dostarczane do NFZ:

 • pocztą na adres oddziału lub delegatury NFZ (np. 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4),
 • mailem po zeskanowaniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą z podpisem ePUAP: WEJŚCIE TUTAJ
 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.

Wnioski dostępne są TUTAJ.

 


Zasady korzystania z karty EKUZ za granicą Polski

Karta EKUZ uprawnia do korzystania z opieki medycznej na terenie krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na takich samych zasadach, jak obywatele tych krajów. Pacjent posługujący się kartą nie może oczekiwać wyjątkowego traktowania, czyli jeśli u świadczeniodawcy obowiązuje kolejka oczekujących na udzielenie świadczenia, to pacjent z Polski również zostanie w nią wpisany.

Konieczność zapłaty za usługi medyczne, obowiązująca w niektórych krajach europejskich (np. Francja, Austria) dotyczy także obywateli polskich posługujących się kartą EKUZ. Wówczas pacjent z Polski również taką opłatę ma obowiązek uregulować, podobnie jak obywatel tego kraju; opłaty te z reguły nie podlegają zwrotowi. Konieczność zapłaty obowiązuje także w przypadku leków i materiałów medycznych, w taki sam sposób jak dotyczą obywatela danego kraju.

Karta EKUZ nie upoważnia do leczenia planowanego, a więc nie zostanie zrefundowane leczenie stomatologiczne (z wyjątkiem nagłego bólu, urazu), poród (o ile nie nastąpił przedwcześnie lub w wyniku niespodziewanych powikłań), planowana konsultacja, leczenie sanatoryjne.

Kartę EKUZ okazuje się w razie potrzeby nagłej pomocy lekarskiej łącznie z dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Świadczeniodawca w miejscu udzielania świadczenia skopiuje zarówno kartę EKUZ jak i dowód tożsamości, celem dalszego rozliczenia świadczenia w miejscowej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta EKUZ NIE POKRYWA kosztów transportu sanitarnego z kraju, w którym doszło do wypadku do Polski. Transport sanitarny do Polski może być sfinansowany przez NFZ tylko na podstawie osobnej zgody Prezesa NFZ lub przez pacjenta. Orientacyjny koszt lotniczego transportu sanitarnego (źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe):

 • Warszawa - Genewa - Warszawa - około 40 tys. zł
 • Warszawa - Paryż - Warszawa - około 40 tys. zł
 • Warszawa - Barcelona-Warszawa - około 65 tys. zł
 • Warszawa - Malaga - Warszawa - około 88 tys. zł
 • Warszawa - Porto - Warszawa - około 85 tys. zł
 • Warszawa - Dubrownik - Warszawa - około 35 tys. zł
 • Warszawa - Turyn - Warszawa - około 40 tys. zł
 • Warszawa - Ateny - Warszawa - około 50 tys. zł
 • Warszawa - Larnaca - Warszawa - około 64 tys. zł
 • Warszawa - Korsyka - Warszawa - około 40 tys. zł
 • Warszawa - Ankara - Warszawa - około 50 tys. zł
 • Warszawa - Sharm El Sheikh - Warszawa - około 90 tys. zł

Karta EKUZ obowiązuje tylko w placówkach medycznych, które mają zawarte umowy o udzielanie świadczeń z miejscowymi instytucjami ubezpieczeniowymi. Nie będzie honorowana w gabinetach lekarzy prywatnych. Ponieważ w miejscowościach turystycznych większość gabinetów lekarskich działa na zasadach prywatnych, bez umowy o świadczenie publicznych usług medycznych, przed każdą konsultacją należy upewnić się czy będzie można skorzystać z karty EKUZ. Dotyczy to także lekarzy wzywanych przez obsługę hoteli do chorych turystów.

Karta EKUZ nie obowiązuje w takich krajach jak Egipt, Turcja, Chorwacja, Tunezja i innych nie będących członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tych krajach zaleca się wykupienie na wypadek zachorowania ubezpieczenia prywatnego w komercyjnym towarzystwie ubezpieczeniowym, jeszcze przed wyjazdem z Polski.

Zasady korzystania z karty EKUZ w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego dostępne są TUTAJ

 


W związku z tym, że karta EKUZ nie zapewnia pełnej ochrony finansowej w razie choroby lub wypadku za granicą, zalecamy aby pacjenci oprócz karty EKUZ posiadali dodatkowo także ubezpieczenie zdrowotne wykupione przed wyjazdem, a obowiązujące za granicą Polski. Ubezpieczenia takie sprzedaje większość towarzystw ubezpieczeniowych.

Polecamy ubezpieczenie INTER Tour w Towarzystwie Ubezpieczeniowym INTER Polska S.A. Szczegóły dostępne są TUTAJ

Czytany 9104 razy